Reklama
 
Blog | Eva Lebedová

Odchází rektor srdcař

Dnes odpoledne má Akademický senát Univerzity Palackého zvolit nového rektora. Pro univerzitu začne další éra, v níž bude formovat její směřování a budoucnost rektor s odlišnou vizí, osobností, profilem a představami. Ať už senátoři vyberou kteréhokoli z kandidujících profesorů: Martina Kudláčka, Martina Procházku, Tomáše Opatrného či Jiřího Lacha, bude před nimi stát úkol vypořádat se s dědictvím neukončených sporů ohledně vzniku a způsobu fungování Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN. Tento spor nejenže univerzitu rozdělil na dva tábory, ale také výrazně poškodil její image navenek. U mnoha akademiků i lidí sledující spor zvenčí vytvořil pocit, že se nejsou schopni v situaci zorientovat. Neví, na čí straně je pravda, natož v čím zájmu jsou medializována nejrůznější fakta a názory. Poslední dva roky na univerzitě v podstatě probíhal permanentní krizový management, který se věnoval hašení problémů ohledně CATRIN. Ani řada úspěchů UP, ani nástup pandemie Covid-19 tento stav nedokázaly zastínit a celý turbulentní vývoj skončil rezignací rektora, profesora Jaroslava Millera, v prosinci 2020.

Olomoucká regionální i některá celostátní média se tzv. „válkou vědců“, jak byl často spor prezentován, zabývala dlouhodobě, a některé noviny či novináři mu věnovali překvapivě velký prostor. V tom určitě nebudu pokračovat. Dnes se chci věnovat připomenutí období rektorování profesora Jaroslava Millera a jeho vlivu na směřování univerzity. Pokud mám zmínit tři věci, za něž si rektora cením, jsou jimi tyto: Pevné i viditelné postoje a názory k závažným společenským i politickým tématům, které se nebál prosazovat. K řízení univerzity přistupoval jako srdcař, člověk s vizí a přesvědčením. A konečně, přispěl také k dalšímu prohloubení internacionalizace univerzity jako celku.

Zřejmě právě jedna z vlastností, kterou jsem zmínila výše, tedy přesvědčení a snaha prosazovat směr a myšlenky, o nichž nepochyboval, byly zároveň i jednou z příčin, proč nakonec rezignoval. Byl plně ztotožněn s vizí vzniku vědeckého ústavu CATRIN a všemi silami se o něj zasazoval. Tak masivní odpor, který to vyvolalo u části Přírodovědecké fakulty, asi nečekal a zřejmě na něj nebyl připraven. Zbytek svého druhého mandátu pak strávil nekončícím bojem za vznik ústavu, ve kterém bohužel mnozí odhodili i ta nejelementárnější pravidla slušnosti a lidskosti. Sám při tom udělal chyby, ale je otázkou, kdo by v tak vypjatých okamžicích uspěl lépe. A protože se mu jeho boj za rozjezd CATRIN nepodařil dokončit v termínu, který si určil jako nejzazší, rezignoval.

Bylo by špatné hodnotit rektora Millera jen optikou CATRIN. Za dobu jeho rektorování, tedy od roku 2014, ušla univerzita slušný kus cesty. Podařilo se jí velmi zlepšit a zintenzivnit svůj mediální obraz ve veřejném prostoru. UP je dnes jednou z nejviditelnějších značek mezi českými univerzitami. V letošním roce si na Univerzitu Palackého podalo přihlášku rekordních více než 32 000 uchazečů, což je nejvíce od roku 2012. A to v době, kdy jsou univerzity dlouhodobě zavřené a jakákoli prezentace univerzity se odehrávala jen v online, virtuálním prostoru. Univerzita se také posouvala v mezinárodních žebříčcích hodnocení univerzit, které byly rektorem Millerem trvale považovány za klíčový ukazatel kvality. Fakt, že univerzita v žebříčcích stoupala nebyl výsledkem úsilí rektora, ale především všech akademiků. Prioritou rektora Millera nicméně bylo, aby byla UP mezinárodně evaluována a aby se do těchto žebříčků dostávala. V neposlední řadě se podařilo zapojit UP do mezinárodního konsorcia univerzit Aurora, jehož členy jsou velmi kvalitní zahraniční univerzity, jejichž společnost může být pro UP ctí.

Je také potřeba zmínit, že první období Jaroslava Millera ve funkci bylo univerzitou napříč vnímáno jako úspěšné, což může dokazovat i fakt, že ve volbách v roce 2017, kdy usiloval o své znovuzvolení, nenašel vyzyvatele. Ve svém druhém období však narazil na odpor s projektem vědecko-výzkumného ústavu. Pokud CATRIN nakonec dovrší těžký průběh svého vzniku a navzdory kontroverzím naplní své poslání, může být tento ústav přínosem, který přesahuje hranice olomouckého regionu i hranice republiky a posiluje postavení i renomé univerzity. Budoucnost tak ukáže, zda tato vize rektora Millera Univerzitu Palackého pozvedne, či nikoli.

 

Publikováno 31. 3. 2021 v Hanáckém večerníku.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama