Reklama
 
Blog | Eva Lebedová

Lokální aktivismus jako lék na demokracii?

Lokální aktivismus jako lék na demokracii?

 

O současných demokraciích se píše mnohé. Jsou v krizi, nemají legitimitu, občané málo důvěřují jejich institucím, natož politikům. Důsledkem je neochota zajímat se o politiku a věnovat jí svůj čas, občané se v ní špatně orientují, narůstá nespokojenost i deziluze z ní, a nakonec klesá i samotná podpora demokracie. Takový stav, kdy se někteří lidé (zejména ti chudí) cítí být dlouhodobě vyloučeni z politického rozhodování, označují někteří odborníci jako „demokracii bez účasti“, jiní mluví o „ukradené demokracii“ a mnozí se obávají nebezpečného nárůstu obliby autoritářského populismu. Jaké mohou být léky na tyto neduhy demokracie a existují cesty, jak podpořit demokratické přesvědčení a větší zapojení občanů do politiky?

Některými těmito otázkami jsme se zabývali v rámci projektu Občanské vzdělávání v ČR, který jsme v minulém roce ukončili na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Soustředili jsme se přitom nejen na poznání postojů a názorů všech občanů, ale zvlášť jsme se zabývali i seniory, jejichž hlubší vnímání politiky může být v běžných sociologických výzkumech trochu opomíjeno. Zajímali nás také mladí lidé, protože jejich postoje jsou utvářeny také prostřednictvím vzdělávacího systému. Bohužel jedním z našich zjištění bylo, že za třicet let od pádu komunistického režimu, nebyl náš vzdělávací systém schopný podpořit prodemokratické smýšlení obyvatel. U mladých lidí se ukázalo, že k tomu, aby se více občansky angažovali a zajímali o politiku, potřebují lehce dosažitelné způsoby zapojení – nejlépe online. Jsou instagramovou generací a oblíbené jsou u nich ty způsoby, které umožňují účastnit se i globální myšlenky ze svého domova – například projekty jako Fridays for Future, Rozhoduj o Evropě či Cena vévody z Edinburgu (DofE), zaměřená mimo jiné na podporu dobrovolnictví.

Účast na politice je nezbytnou podmínkou dobrého fungování demokracie a demokratického občanství. Může se jednat o nejrůznější aktivity, počínaje prací v nějaké aktivistické skupině, přes účast na protestech legální či nelegální povahy, aktivní snaha ovlivnit politické rozhodnutí svou účastí na jednání voleného orgánu či návštěvou politika, nebo třeba jen sdílení politického příspěvku na internetu, podpis petice nebo vystavení nošení znaku nějaké kampaně a řada další projevů politické aktivity. S vyšší účastí na politice je často spojována zdravější a aktivnější demokracie, větší důvěra i spokojenost lidí s politikou, lepší porozumění politickým zájmům či řešením a také vyšší občanské kompetence.

Z našich dat jsme zjistili některé velmi zajímavé skutečnosti, které doposud nebyly příliš popsány ani v mezinárodním výzkumu. Ukázalo se, že nejvyšší podporu má demokracie mezi těmi občany, kteří se aktivně účastní politiky, ale pouze menším rozsahem aktivit. Navíc se jedná zejména o ty, kteří se zapojují v místní komunitě na lokální úrovni a usilují o zlepšení života v obci. Překvapivé naopak bylo zjištění, že mezi lidmi, kteří se účastní mnoha aktivit v celostátní politice, tedy častěji se zapojují do organizovaného politického života a různých forem protestu, je větší podíl slabých demokratů. Tedy těch, kteří nemají problém podpořit autoritářství. Jinými slovy, nejpřesvědčenějšími demokraty nejsou ani permanentní aktivisté, ani apatičtí občané bez zájmu, ale ti, kteří se zapojují v rozumné míře. Naopak pro slabé demokraty je účast na politice často možností, jak vyjádřit svou nespokojenost s politikou a protest vůči ní. Na druhou stranu mnoho lidí podporujících demokracii nemusí mít takovou potřebu aktivně se politiky účastnit, protože k tomu necítí motivaci. Pokud už se však politiky účastní, činí tak obvykle ve své komunitě na lokální úrovni, kde mohou přinést něco konkrétního a prospěšného. Právě tato skupina aktivních občanů podporuje demokracii ve vůbec nejvyšší míře.

Lze tedy říct, že cesta, kterou bychom v české společnosti mohli vytvořit podmínky k vyšší podpoře demokracie, může vést skrze podporu demokracie zezdola. Aktivita v místní komunitě, účast na lokálním veřejném dění a rozhodování, může být tou nejlepší školou demokracie v praxi. Stanou-li se z nás lokálně aktivní občané, kteří jsou ochotní svůj čas věnovat místní politice, podpoříme zároveň i posilování demokratických postojů v české společnosti a našeho demokratického občanství.

 

Publikováno dne 12. 5. 2021 v Hanáckém večerníku.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama